Tumblelog by Soup.io
 • maciekp
 • blackheartgirl
 • psychedelix
 • Knight-of-Wren
 • Lattensaugerxl
 • funky896
 • raksha
 • guyver
 • stevensnyder
 • ehrenGeorge
 • happykokeshi
 • repostedfrom
 • 18alexa18
 • bananaapple
 • timecode
 • toc
 • jackarma
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2019

9221 46c1 350
Reposted fromBalladyna Balladyna viapatronus patronus
Patrzy Pani w niebo jakby za czymś bardzo tęskniła.
Uśmiecha się Pani a oczy są smutne.
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapatronus patronus
6635 f09f 350
Reposted frommalice malice viapatronus patronus
A Ty, wiesz jak pachnie świat o piątej trzydzieści?
Reposted fromsomemistakes somemistakes viapatronus patronus
Liczy się jego spojrzenie. Dla kobiety wiedzieć, że podoba się facetowi jest jak kupić ulubione ciastko, zeżreć je i nie przytyć. Jak dostać osiemdziesięcioprocentową zniżkę na kieckę w sklepie odzieżowym.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viapatronus patronus
6050 4a52 350
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viapatronus patronus
 Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”.
— Kayah
Reposted fromlivhanna livhanna viapatronus patronus
6014 2972 350
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapatronus patronus
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea viapatronus patronus
zaczekaj

próbuję
już prawie umiem
prawie czuję
— Kortez 'Stare drzewa'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viapatronus patronus
Reposted fromFlau Flau viapatronus patronus
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem, ze musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Reposted fromdreamadream dreamadream viapatronus patronus
Jeśli wystarczająco długo patrzy się na deszcz i nie myśli o niczym, człowieka stopniowo ogarnia uczucie, że jego ciało się uwalnia, otrząsa z rzeczywistości świata. Deszcz ma hipnotyzującą noc.
— Na południe od granicy, na zachód od słońca, Haruki Murakami
Reposted frompatronus patronus vialiveindarkness liveindarkness
5389 104b 350
8817 4592 350
Reposted fromliveindarkness liveindarkness
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
8460 8273 350
Nie wierzyłem w cuda, bo nawet jeśli się przydarzały, to nie mnie.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialiveindarkness liveindarkness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl