Tumblelog by Soup.io
 • maciekp
 • blackheartgirl
 • psychedelix
 • Knight-of-Wren
 • Lattensaugerxl
 • funky896
 • raksha
 • guyver
 • stevensnyder
 • ehrenGeorge
 • happykokeshi
 • repostedfrom
 • 18alexa18
 • bananaapple
 • timecode
 • toc
 • jackarma
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2019

Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.

— Aleksandra Steć
Reposted fromjesienzycia jesienzycia via0 0
2471 76cb 350
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion via0 0
9506 577a 350
Reposted fromzciach zciach via0 0

December 09 2019

7702 ae76 350
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaEtien Etien
6635 c3c2 350
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaambivalence ambivalence
I w środku sierpnia jesień szczypie mnie w oczy.
— mleczuu.soup.
Reposted frommleczuu mleczuu viaambivalence ambivalence

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromplayinglove playinglove viaambivalence ambivalence
0233 f00a 350
każdy. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaambivalence ambivalence
0940 8427 350
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaambivalence ambivalence
Życie jest zbyt krótkie, by spędzić je w związku z niewłaściwą osobą.
— JP Delaney
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaambivalence ambivalence
9081 655f 350
Reposted frompampunio pampunio viaambivalence ambivalence
4436 0358 350
Reposted fromszauklau szauklau viacotarsky cotarsky
Bo miałeś o mnie tak niskie mniemanie
Jesteś mi winien trochę czasu
Ponieważ zahamowałeś mój rozwój
Chciałam cię tylko dlatego, że nie mogłam cię mieć
Teraz wiem
Że to nie była miłość, to nie była miłość, to była tylko nadzieja

 

— The Chainsmokers - Hope ft. Winona Oak
Reposted bycytatyambivalencelonelyjuliaEtienKawaiiNamidanamehercarmensilkdreamsMisqa0kittiesmamaniskowoheavencanwaitparrtyzant

December 08 2019

5367 3fb6 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamelan melan
4554 d8c2 350
Reposted fromsoftboi softboi viamelan melan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl