Tumblelog by Soup.io
 • blackheartgirl
 • psychedelix
 • Knight-of-Wren
 • maciekp
 • jackarma
 • toc
 • indivisualist
 • timecode
 • bananaapple
 • 18alexa18
 • repostedfrom
 • happykokeshi
 • ehrenGeorge
 • stevensnyder
 • guyver
 • raksha
 • funky896
 • Lattensaugerxl
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2018

8330 81c0 350
Reposted fromM74Funky M74Funky vialaparisienne laparisienne
Wiem już, że istnieją uczucia, na które nigdy nie znajdziemy właściwego określenia.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
2727 59b6 350
Reposted fromretro-girl retro-girl viazupamarzen zupamarzen
9568 514f 350
Reposted frombluedress bluedress viazupamarzen zupamarzen
Nim w ogóle się połapiemy, na czym polega życie, już jesteśmy w jego połowie.
— Deborah Moggach
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazupamarzen zupamarzen
9239 3358 350
Reposted fromkarahippie karahippie viazupamarzen zupamarzen
1147 95d0 350
Reposted fromstroschek stroschek viazupamarzen zupamarzen
Miłość to tęsknota za czyimś porannym oddechem. Uwielbieniem jego czerwonego, jak u renifera Rudolfa, nosa i fryzury wyglądającej jak szczurze gniazdo. Miłość nie polega na walce z czyimiś wadami, tylko na adorowaniu osoby właśnie z ich powodu.
— Emma Chase
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazupamarzen zupamarzen
1177 b09b 350
1173 c7c8 350
1172 7034 350
1170 3a62 350
1169 8843 350
1166 aaee 350
1162 d4cb 350

September 25 2018

6871 e248 350
Reposted fromfabrikk fabrikk viaschulz23 schulz23
"A może to ona była moją wielką miłością" - myślę teraz. "Może po prostu byłem za głupi, żeby to zrozumieć".
— Jakub Żulczyk "Wzgórze Psów"
0422 be7f 350
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viaschulz23 schulz23
3330 3e61 350
Reposted fromretro-girl retro-girl viaschulz23 schulz23
9179 4fc4 350
Reposted fromclitoris clitoris viaschulz23 schulz23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl