Tumblelog by Soup.io
 • blackheartgirl
 • psychedelix
 • Knight-of-Wren
 • maciekp
 • jackarma
 • toc
 • timecode
 • bananaapple
 • 18alexa18
 • repostedfrom
 • happykokeshi
 • ehrenGeorge
 • stevensnyder
 • guyver
 • raksha
 • funky896
 • Lattensaugerxl
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

5253 d124 350
5252 84ed 350
5251 b6ae 350
5250 efb6 350
5249 bbc5 350
5248 6ed4 350
5247 723e 350
5246 faf9 350

November 10 2018

8123 e601 350

kestreltrajens:

No matter what is happening, even if it feels like your world is crumbling, you can always count on the stars to be there.

Reposted fromtosiaa tosiaa viareign reign
5197 bb69 350
9702 6ac8 350
Reposted fromEnkiz Enkiz viaEmilieBronte EmilieBronte
7455 a116 350
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
7823 7e4f 350
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaspontaneous spontaneous
W ciągu kwadransu umyłem się, ubrałem, powiedziałem "kurwa" osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że Ciebie dziś nie zobaczę
— Julian Ochocki
Nie. Nie odnajdziesz miłości tam,gdzie jej nie ma. Nie. Nie nakłonisz losu,żeby stworzył  dla Was scenariusz. Nie. Nie mylisz się. On Cię po prostu nie kocha.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
Jego matka położyła mi ręce na głowie i powiedziała:
- Dziecko, ty kompletnie nie wiesz, co chcesz dalej robić ze swoim życiem.
— Jakub Żulczyk, Radio Armageddon
Reposted fromvaka vaka vianiebieskieoczy niebieskieoczy
2744 f6f3 350
Reposted fromMuppet Muppet vianiebieskieoczy niebieskieoczy
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl