Tumblelog by Soup.io
 • jackarma
 • toc
 • timecode
 • bananaapple
 • 18alexa18
 • repostedfrom
 • happykokeshi
 • ehrenGeorge
 • stevensnyder
 • guyver
 • raksha
 • funky896
 • Lattensaugerxl
 • Knight-of-Wren
 • psychedelix
 • blackheartgirl
 • maciekp
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2020

0766 c6ad 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
1919 87d7 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Sponsored post
0584 48cc 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
3965 1d65 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
5293 e126 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
5453 42d9 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
2692 35f5 350
2061 ef9c 350
Reposted fromcoolenough coolenough viadzieckopiatku dzieckopiatku
5376 e722 350

"Koty udały się Panu Bogu -
mawia czasem Wisława Szymborska.
Niekiedy dodaje: Tylko.
Niekiedy: Najbardziej."

[R. Krynicki, "Koty"]

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadzieckopiatku dzieckopiatku
“ a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz ”
— Halina Poświatowska
Nie lubię mówić o swoich problemach. Zazwyczaj i tak nikt ich za mnie nie załatwi. To po co? Żeby usłyszeć: ,,Nie martw się jakoś to będzie"? To sama to sobie mogę powiedzieć.
— Maria Czubaszek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadzieckopiatku dzieckopiatku
5803 0b64 350
May 2
Add this event to a calendar application
Poradnik dla zachwianych emocjonalnie:  "Jak podczas jednej podróży pociągiem przewartościować swoje życie"  Autor: Olivier Burton
Reposted fromxalchemic xalchemic
1650 ee00 350
Reposted fromdzieckopiatku dzieckopiatku viaxalchemic xalchemic
Pozwolę Ci na dotyk 
Tylko wtedy
Kiedy Twoje dłonie 
Będą przepełnione czułością
I czystymi intencjami
A każdy Twój ruch
Będzie wywoływał uczucie
Jakbyś pisał najpiękniejszy wiersz
Na mojej skórze
— Klaudia Wakuła
Reposted fromxalchemic xalchemic
Wygrasz więcej gdy myślisz mniej
— Lady Pank "Vademecum skauta"
Reposted fromxalchemic xalchemic
3094 18a2 350
Reposted frompiehus piehus viaxalchemic xalchemic
4020 e9e8 350
Reposted fromxalchemic xalchemic viapatrzpodnogi patrzpodnogi
8855 10b8 350
The Witcher, Season 1 (2019)
Reposted frommovieguy movieguy viapatrzpodnogi patrzpodnogi
8627 10bd 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viapatrzpodnogi patrzpodnogi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...